Studentforsikring

Vår studentforsikring er oppdatert per 1. august 2015 og er nå billigere og bedre enn noensinne. Med en stor reduksjon i pris og forbedring i vilkår strekker vi oss langt for å tilby den beste og rimeligste studentforsikringen.

Gouda Reiseforsikring gir alle fulltidsstuderende som er medlem av norsk folketrygd mulighet til å kjøpe studentforsikringen Gouda Student Utland.

For studenter med studiested utenfor Norden, kreves det at du har rett til utvidet stønad til helsetjenester i utlandet hos HELFO UTLAND. Får du lån eller stipend til Utenlandsstudiet fra Statens Lånekasse, får du denne rett automatisk, mens alle andre må søke HELFO UTLAND som kan kontaktes på telefon: 21 07 46 00 / E-post: [email protected] / www.helfo.no

Dette er et produkt med romslige dekningssummer hvor vi har lagt fokus på de dekninger du har bruk for som student.

Studentforsikringen gjelder for den perioden du har kjøpt forsikringen. I din studentforsikring ligger det også en reiseforsikring. Reiseforsikringen gjelder på alle ferie - og fritidsreiser i hele verden med varighet inntil 45 dager. Fra fast bosted på studiestedet, eller fra din adresse i Norge. Reiseforsikringen gjelder for hele verden uansett om du har kjøpt en studentforsikring for Norden, Europa, Australia, USA/Sør-Afrika/Brasil eller øvrige Verden.

Beregn pris og bestill studentforsikring
Bestill her

Gouda Student Utland

 • Kan tegnes for 6 eller 12 måneder
 • Velg det geografiske område som passer for deg(Norden, Europa, Australia, USA/Sør-Afrika/Brasil og øvrige Verden) 
 • Dekker 24/7 på studiested
 • Reiseforsikring for reiser med inntil 45 dagers varighet i hele verden, uavhengig av hvilket geografisk område du har valgt for din forsikring
 • Ingen begrensninger ved opphold på over 4.000 meter
 • Ingen begrensninger ved dykking dypere enn 20 meter, om du er sertifisert
 • Forsikringen kan utvides ved reiser på mer en 45 dager
 • Mulighet for å forlenge forsikringen når du er på reise

Risikoaktiviteter

Forsikringen har ingen begrensninger for vanlige fritidsaktiviteter. Vær likevel oppmerksom på at ulykkesforsikringen har halv utbetaling ved skader som følge av utøvelse av farlig sport, eksempelvis off-piste kjøring, klatring, fallskjermhopping eller dykking dypere enn 40 meter.

Dekningsområder

Du kan velge mellom fem forskjellige geografiske dekningsområder på studentforsikringen: Norden, Europa, Australia, USA/Sør-Afrika/Brasil og øvrige Verden.

Goudas reiseforsikring: Åpent 24:7 = 100% trygghet 

 • Ingen ventetid
 • Vi snakker 15 språk
 • Medisinsk personell, kriseteam og spesialister, samt samarbeid med Røde Kors 
 • Samarbeid med de beste alarmsentraler over hele verden
 • Egen database og nettverksavdeling
Contact