Avbestillingsforsikring

Om du skulle bil syk før avreise...
Denne forsikringen garanterer tilbakebetaling i tilfelle av kritisk sykdom inntil 24 timer før avgang av enten deg selv, en annen person på samme booking eller noen i din nærmeste familie (besteforeldre, foreldre, søster / bror, ektefelle eller barn).

Kritisk sykdom er definert som sykdom som krever sykehusinnleggelse, eller død. Beskyttelsen dekker ikke sykdom i forbindelse med eksisterende eller kronisk sykdom / lidelse, som eksisterte på tidspunktet for uttak av avbestillingsbeskyttelsen. Du kan ikke kjøpe avbestillingsbeskyttelse når du har gjort en betaling på flybilletter. En avbestillingsforsikring koster vanligvis rundt 5-6% av prisen på flybilletten.

Kontakt