Reisevaksiner

Hvilke reisevaksiner trenger jeg til reisen?
Skal du reise utenfor Europa for første gang blir du antakeligvis nødt ta flere forskjellige reisevaksiner.

Enkelte vaksiner må du ha for å i det hele tatt få lov til å komme inn bestemte land, mens andre igjen er kun for din egen helses skyld. Vanlige sykdommer du ofte må vaksineres mot er gulfeber, hepatitt A og B, lungebetennelse, tyfoidfeber og malaria (forebyggende medikamenter). Vaksinene kan du enten ta hos en vaksinasjonsklinikk eller hos fastlegen din. Spør alltid om hvilke vaksiner som trengs for de stedene du skal reise til.

Merk! Det er viktig at du husker å undersøke angående vaksiner i god tid før avreise, da det for enkelte vaksiner kan være nødvendig med flere doser.

Sentrum Reisemedisin har kontorer i Oslo, Bergen og Grimstad. De er også med i en landsdekkende samarbeidsallianse mellom 14 private vaksinasjonsklinikker, fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. Også blant annet Trondheim www.vaksine1.no.

Det kan også være lurt å holde seg oppdatert på aktuelle sykdommer og reiseråd på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet.

Sentrum Reisemedisin Vaksine 1

Kontakt